dzungle-ve-vietnamu-1024x688

Fauna Vietnamu

Fauna je obdobně rozmanitá jako flóra. Na území Vietnamu žije 275 druhů savců- sloni, jeleni, medvědi, tygřinebo leopardi, z menších pak různé druhy opic, zajíci, veverky, cibetky a desítky dalších; 800 druhů ptáků- například ledňáček, ibis, ťuhýk, bažant nebo holub; 180 druhů plazůa 80 druhů obojživelníků.

HavLong Bay

Ha Long

Ha Long je zátoka ve Vietnamu v Tonkinském zálivu. Je známá především díky svým vápencovým skalám, které vystupují z moře často jen jako osamocené monumenty, pročež je oblast vyhledávanou turistickou lokalitou. Zátoka byla v roce 1994 zapsána do Seznamu světového dědictví UNESCO