NÁBOŽENSTVÍ

Přestože je Vietnamu komunistická vláda, většina obyvatel je věřících.

Je zde několik hlavních proudů – buddhismustaoismuskonfucianismus a křesťanství. Převládá buddhismus mahájánového typu (asi 50 % obyvatel), přičemž velkou část buddhistů tvoří zen-buddhisté. Další významný podíl budhistů jsou členové sekty Hoa Hao (předpokládá se asi 1,5 mil. věřících), kteří upřednostňují osobní, vnitřní víru před komplikovanými rituály. Therávádový buddhismus se vyskytuje hlavně v oblasti delty Mekongu. Socialistický stát vzal buddhismus oficiálně na vědomí ve chvíli, kdy byla založena Vietnamská buddhistická společnost, která zastřešuje všechny buddhistické obce v zemi, pro vládu je tak jednodušší mít ještě větší kontrolu nad lidmi.

Buddhistickým mnichem/mniškou se může stát chlapec nebo dívka, kteří dovršili 17 let. Odcházejí do kláštera, kde se vzdělávají. Chlapci a dívky studují i bydlí odděleně. Existují i jakési „bakalářské“ a „magisterské“ stupně ve studiu buddhismu. Výše postavení mniši mají na vietnamské poměry slušné příjmy – mohou si dovolit auto, mohou cestovat. Všichni mniši podléhají přísnému dennímu režimu v klášteře.

Ve Vietnamu žije až 8 miliónů katolíků, což se blíží skoro k 10% celkového počtu obyvatel. K protestantismu se hlásí asi 200 tisíc věřících v oblastech Centrální vrchoviny.